Besiktning

Wasa Parkettservice är avtalspartner med ett flertal försäkringsbolag och utför dagligen besiktningar av vattenskador, brand med mera. Tills dags datum 2018-12-01 har Wasa utfört ca 7500 skadeärenden

Vi utför även konsumentbesiktningar och har besiktningsmän som är godkända av golvbranschens riksförbund . Denna typ av besiktning beställs av er som konsument då ni inte är nöjda med en tjänst eller misstänker att arbetet inte utförts på ett fakckmannamässigt sätt .

Våra besiktningsmän kommer då in som en tredjepart och gör en bedömning av de utförda arbetet .

Alla besiktningmän är godkända av golvbranschen och besitter spetskompetens inom bygg.

Ansvarig Besiktning/försäkringsskador

Allmänt om kommande arbete 3.0

Tveka inte att kontakta oss för en professionell besiktning

Kontakta oss