Skötselråd oljebehandlade trägolv för bostäder

Allmänna råd

Stoppa smutsen redan i entrén! Ha därför alltid en ordentlig avtorkningsmatta innanför ytterdörren och om möjligt även utanför. Skydda trägolvet mot alla former av vatten, torka upp eventuellt spill omedelbart. Möbler skall vara försedda med möbeltassar av plast eller filt (ej metall) för att undvika repor och märken från möbelben. Tassarna ska hållas rena.

Rätt temperatur och luftfuktighet

Trä är ett naturmaterial som rör sig i takt med naturliga skiftningar av den relativa fuktigheten. På sommaren sväller det och på vintern krymper det (brädorna skålar sig). När träet krymper, syns detta som springor mellan bräderna. För att motverka alltför stora rörelser och därmed skador på golvet skall rumstemperaturen hållas inom 15-25°C och den relativ fuktigheten mellan 30-60%. Vissa träslag som bok och lönn kan vara känsligare för klimat-variationer än andra.
Tänk på att golvvärme torkar ut trägolvet mer än t ex element. Vid golvvärme får golvets yttemperatur aldrig överstiga 27°C. Relativ luftfuktighet i inomhusluften ökar då människor vistas i rummet och utför vardaglig aktivitet såsom matlagning, duschning etc. Gröna växter och t ex akvarium ger dessutom ett fukttillskott till luften. Den relativa luftfuktigheten kan också höjas med hjälp av luftfuktare.

Städning

Gör till daglig rutin att avlägsna synlig smuts såsom smulor, grus etc. Dammsugning med fast borstmunstycke avlägsnar de flesta torra partiklar. Fukttorkning med hårt urvriden skurduk/mopp utförs vid behov.

Tänk på att smuts syns tydligare på ljusa träslag. I vattnet tillsätts med fördel en återfettande golvsåpa. En återfettande golvsåpa har en fetthalt på 20–30 % och skall ej jämföras med vanlig gul- eller grönsåpa.

Använd sparsamt med vatten och rengöringsmedel vid städning av trägolv.

Underhåll

Ett oljebehandlat golv skall med jämna mellanrum underhållas. De första underhållen är mycket viktiga för att snabbt uppnå ett fullgott skydd till golvet. Frekvenstätheten är mycket individuell beroende av lokalens användning.

Efter ordentlig rengöring kompletteras grundoljebehandlingen med en underhållsolja som rengör och tillför nytt skydd till golvet. Vid ett oljebehandlat golv där såpabehandling rekommenderas som underhåll skall en återfettande golvsåpa användas enligt leverantörens skötselråd.

Om fläckborttagning

1. Försök alltid först med en svag såplösning och bearbeta fläcken med vit nylonduk.

2. Byt vid behov ut såplösningen mot tvättnafta samt bearbeta med vit nylonduk.

3. Putsa bort fläcken med grön nylonduk, stålull eller fint sandpapper.

4. Om fläcken inte gått bort, försök skrapa bort den med rakblad, kniv eller sickel.
Om fläckborttagningen orsakar nedmattning av ytan eller ljusa fläckar, komplettera punktvis med underhålls- eller grundolja.
Använd trasa eller pensel, vänta 15–20 min, efterpolera för hand med röd eller vit nylonduk. Upprepa om det är nödvändigt.

Viktigt!
Organiskt material såsom trasor, papper, rondeller etc. som varit i kontakt med underhålls- och grundolja skall alltid direkt efter användning läggas i vatten p.g.a. självantändningsrisken.