Våra tjänster

Vi erbjuder flera olika tjänster inom golv och golvvård och lämnar alltid fem års garanti på våra jobb. Det gör vi för att vi vet att det jobb vi gör – oavsett om det handlar om att lägga parkett eller att slipa en gammal trätrappa till nyskick – håller hög kvalitet och kommer att räcka länge.

Förutom golvslipning, oljebehandling och trappslipning erbjuder vi även oljebehandling av trägolv, golvslipning och golvrenovering. Vi vet vad gamla trägolv går för och att de med rätt omsorg och kärlek kan få sin livslängd förlängd med flera decennier.

Vi vet också vikten av att behandla varje golv med den försiktighet och respekt det förtjänar. Vår kunskap och erfarenhet hjälper oss att göra precis det som krävs för att få fram det bästa ur varje golv och göra det till en prydnad för rummet det ligger i. Låt oss hjälpa dig att göra dina trägolv till riktiga värdehöjare för bostaden!

Anlita oss för allt inom golv!

Kontakta oss

Vår garanti, din trygghet

Vi lämnar alltid 5 års garanti på våra arbeten och fakturan gäller som garantibevis.
Garantin är kostnadsfri och ingår alltid.
Vi är medlem i Golvbranschen, GBR, där medlemsföretagen ska vara välskötta med god ekonomi och flerårig erfarenhet. GBRs medlemsföretag är avtalsmässigt förpliktigade att följa Allmänna reklamationsnämndens beslut, som normalt bara är en rekommendation.

Ett golvföretag som är anslutet till Golvbranschens GolvGaranti följer branschens gemensamma riktlinjer för bl a slipning, lackering, oljning, lutbehandling och periodiskt underhåll av trägolv. Riktlinjerna bygger på samlad branschkunskap och beskriver produkter och tekniska förutsättningar samt ger anvisningar och instruktioner om metoder för slipning, lackning, oljning, lutbehandling och underhåll.
Vår personal är trevlig och välutbildad och det är viktigt för oss att du känner dig trygg i att arbetet blir utfört på ett fackmannamässigt sätt.

På Golvbranschens hemsida kan du få ytterligare information om organistionen och hur de arbetar för att säkra konsumenters trygghet. www.golvbranschen.se

Krav enligt AMA

Kraven på rätt relativ luftfuktighet för trägolv har återfunnits i trägolvstillverkarnas anvisningar sedan 80-talet, liksom i Tekniska Råd från Golvbranschens Riksorganisation. Vidare anges följande i Hus AMA, RA 98 Hus:

”Beakta att träbaserade golvmaterial såväl vid som efter läggning är beroende av att den relativa fuktigheten i lokalen hålls mellan 30 och 60%. Vid lägre relativ luftfuktighet än 30% i lokalen kan t.ex. springors antal och storlek mellan parkettbräder bli större än vad AMA föreskriver. Vid högre relativ fuktighet än 60% kan bestående formförändringar hos materialet uppstå.”

Miljö

För oss är det lika självklart att ha ett långsiktigt miljötänkade som ett långsiktigt kvalitetstänkande. Vi källsorterar därför allt överblivet material efter varje avslutat uppdrag. Företaget har en väl utarbetad miljöpolicy som ständigt uppdateras efter den senaste informationen som finns att tillgå. Att arbeta grönt för vår miljö är självklart för oss.