besiktning och renovering av golv

Besiktning

Godkända avtalspartner som hjälper dig med besiktning av golv

Wasa Parkettservice är avtalspartner med ett flertal försäkringsbolag och utför dagligen besiktningar av vattenskador, brand med mera. Tills dags datum 2018-12-01 har Wasa utfört ca 7500 skadeärenden

Vi utför även konsumentbesiktningar och har besiktningsmän som är godkända av golvbranschens riksförbund . Denna typ av arbeten beställs av er som konsument då ni inte är nöjda med en tjänst eller misstänker att arbetet inte utförts på ett fackmannamässigt sätt .

Våra besiktningsmän kommer då in som en tredjepart och gör en bedömning av de utförda arbetet .

Alla besiktningmän är godkända av golvbranschen och besitter spetskompetens inom bygg.

Ansvarig Besiktning/försäkringsskador

godkänd ikon

Tveka inte att kontakta oss för en professionell besiktning

Kontakta oss