besiktning och renovering av golv

Besiktning

Godkända avtalspartner som hjälper dig med besiktning av golv

Wasa Parkett & Bygg är avtalspartner med ett flertal försäkringsbolag och utför dagligen besiktningar av vattenskador, brand med mera. Tills dags datum 2020-09-09 har vi utfört ca 12500 skadeärenden

Vi utför även konsumentbesiktningar och har besiktningsmän som är godkända av golvbranschens riksförbund . Denna typ av arbeten beställs av er som konsument då ni inte är nöjda med en tjänst eller misstänker att arbetet inte utförts på ett fackmannamässigt sätt .

Våra besiktningsmän kommer då in som en tredjepart och gör en bedömning av de utförda arbetet .

Alla besiktningmän är godkända av golvbranschen och besitter spetskompetens inom bygg.

Ansvarig Besiktning/försäkringsskador

Har du en pågående försäkringsskada ta del av denna broschyr

godkänd ikon

Tveka inte att kontakta oss för en professionell besiktning

Kontakta oss