Att kombinera två olika golvtyper är vanligt, framför allt i hallen. Men även i kök, badrum och vardagsrum kan det hända att man till exempel vill lägga klinker på en liten yta i ett parkettgolv eller annat trägolv, kanske framför en öppen spis, runt badkaret eller framför arbetsbänken i köket. Detta är fullt möjligt även för dig som inte är professionell golvläggare, men det finns några saker som är viktiga att tänka på. Framför allt gäller att skapa en bra fog mellan klinker och parkettgolv, den yta där trä och klinker möts.

”Glipan mellan de olika golvslagen kommer att bli större och mindre allt eftersom årstiderna växlar. Det är viktigt att den fog som ligger mellan dem är elastisk”

Eftersom ett trägolv rör sig, och klinker ligger still, är det viktigt att den fog som ligger mellan dem är elastisk. Glipan mellan de olika golvtyperna kommer att bli större och mindre allt eftersom årstiderna växlar. Vilket gör att en fog som inte är elastisk kommer att spricka och bli ful. Det finns många olika slags fogmassor i handeln, och det du vill ha är en fog som har ett bindemedel bestående av silikon, polysulfider eller polyuretaner. Vanligen kallas dessa något i stil med ”elastisk fogmassa” eller ”golvfog”.

Så förbereder du dig

Förutom fogmassa kommer du att behöva maskeringstejp, en liten stålspackel, en diskhandske, lite vatten blandat med såpa och en fogspruta. En fogspruta kan liknas vid en pistol där man använder tuben med fogmassa som ”patron”, och du kan hitta en billig fogspruta i ditt närmaste byggvaruhus. Med en fogspruta underlättas jobbet med att lägga fog betydligt.

Maskeringstejpen använder du för att täcka golvet på båda sidor om fogen. Det är viktigt att du inte sprutar fogmassa på golvet, eftersom den kan lämna märken.

Lägg fogen och jämna till

När du tejpat så att bara själva fogen är synlig, så tar du fogsprutan och sprutar i fogmassa. Du ska fylla fogen helt och med råge, det ska svämma över utan att hamna utanför tejpen. Försök att spruta ut fogmassan så jämnt som möjligt i fogen, detta är lätt med en fogspruta.

När hela fogen är fylld så skrapar du bort den överflödiga fogmassan med spackeln. Därefter drar du bort tejpen direkt så att den inte torkar in i fogmassan. Sätt sedan på dig diskhandsken, doppa ett finger i såpa/vattenblandningen och jämna till fogen genom att dra över den med fingret, så får du en snygg fog som du kan låta torka. Klart!