Har du frågor? Som vad saker och ting kostar? Hur mycket det dammar? Om det går att rädda ett gammalt golv?
Hör av dig till oss med alla dina frågor!