Krav enligt AMA

Kraven på rätt RF för trägolv har återfunnits i trägolvstillverkarnas anvisningar sedan åttiotalet, liksom i Golvbranschens Riksorganisation. Vidare anges följande i Hus AMA, RA 98 Hus:

MD utförandeföreskrifter:

…beakta att träbaserade golvmaterial såväl vid som efter läggning är beroende av att den relativa fuktigheten i lokalen hålls mellan 30% och 60%. Vid lägre relativ luftfuktighet än 30% i lokalen kan t.ex. springors antal och storlek mellan parkettbräder bli större än vad AMA föreskriver. Vid högre relativ fuktighet än 60% kan bestående formförändringar hos materialet uppstå.”

 

diagram