En lamellparkett är uppbyggd av flera skikt, ett bottenskikt, ett mellanskikt och ett slityteskikt belagt med lack eller annan ytbehandling. Syftet med en flerskiktskonstruktion är att kraftigt minska golvets fuktrörelser jämfört med ett massivt trägolv. Detta görs genom att lägga de olika skikten i fiberriktingen vinkelrät i förhållande till varandra. Mellanskiktet består vanligen av limmade stavar i furu eller gran och bottenskiktet av faner.

Definition

Stavsläpp är när slityteskiktet släpper från mellanskiktet. Det finns fall där själva släppet ser ut att ske i limfilmen mellan skikten och det finns fall där det skett en fiberslitning från mellanskiktet och limfilmen sitter intakt på slitskiktet. Gemensamt för alla stavsläpp är att de drabbar alla parkettfabrikat, alla dimensioner och förekommer i alla olika miljöer.

Alla fall där slitskiktet lossnar från underlaget är oavsett orsak enligt branschen ett stavsläpp.

Sällan förekommandeinformation

Stavsläpp är enligt branschens noteringar sällan förekommande. Den vanligaste formen av stavsläpp är när några få stavar släpper. Dessa kan oftast limmas tillbaka med godkänt resultat. I enstaka fall kan hela golvet haverera. Denna typ av stavsläpp kan inte lagas utan golvet måste då bytas ut. Tyvärr finns det inget enkelt sätt att på förhand bedöma om ett golv kan ”släppa” eller ej. Ett parkettgolv som till synes ligger slätt utan synliga slitskiktssläpp, kan trots detta ha slitskikt som kan lossna vid golvslipning och lackering. Stavsläpp kan till och med uppkomma flera månader efter en renovering.

Kontroll

Det går inte att avgöra vid en förkontroll hur golvet har behandlats under sin livstid, varför det ej heller går att gissa sig till klimatvariationer, påkänning från städmetoder eller annat. Det finns dock fall då man kan se om golvet har varit utsatt för en vattenskada. I dessa fall skulle man kunna misstänka att stavsläpp skulle kunna ske på den delen av golvytan. Vid avsyning gäller det att vara extra uppmärksam på det som ser ut som vattenskador eller antydan till släpp. Finns det mörka kanter på parketten eller har det stått blomkrukor på golvet, sker stavsläpp under radiatorer eller framför en altandörr, är orsaken till släppet troligen en tidigare fuktskada. Vid misstanke om släpp kan man knacka lätt på staven. Är staven lös hörs ett ”bomljud”.