När man lägger parkett i ett rum så blir golvet vanligtvis högre. I vissa fall kan en höjning av golvet innebära att dörrarna börjar kärva. Eller till och med fastna helt när man försöker öppna eller stänga dem. Om golvet blir för högt för dörrarna kan man fixa det på lite olika sätt. Det vanligaste är att man slipar eller sandpapprar undersidan av dörrarna så att de kortas av något, och därmed inte tar i golvet. Det andra alternativet är att höja dörrar så att de öppnas och stängas utan att fastna i golvet.

”För att höja en dörr kan du använda slitringar eller justeringsbrickor av stål till gångjärnen. Dessa är vanligen till för att kompensera gångjärn som slitits ner, men fungerar lika bra för att höja en dörr”

Men det är inte alla dörrar som kan kapas. I många lägenheter hänger ihåliga innerdörrar med träram och fiberskivor, sådana dörrar som endast kan kapas högst någon centimeter. Om dörren måste kortas mer än så, får man hitta en annan lösning. Då kan du i stället försöka höja dörren.

För att höja en dörr kan du använda slitringar eller justeringsbrickor av stål till gångjärnen. Dessa är vanligen till för att kompensera för gångjärn som slitits ner och fått dörren att hamna lägre, men de fungerar lika bra för att höja en dörr. Beroende på hur gångjärnen är monterade används antingen slitringar eller justeringsbrickor. De är vanligtvis en millimeter tjocka och du använder så många du behöver för att få upp dörren till önskad höjd. 

Finns det plats uppåt?

Har du en ihålig dörr som du vill höja mer än en centimeter, fordrar det att det finns plats i överdelen av karmen. Är utrymmet för litet uppåt kan du antingen försöka fräsa bort lite av karmen i överstycket, eller slipa bort lite av dörren både uppe och nere. Att kapa dörren i både övre och nedre delen när man höjer den är omständligt. Dock ändå betydligt lättare än att försöka justera själva dörrkarmen.

Slutblecket kan behöva justeras

När man höjer en dörr, så hamnar också låskistan högre. Detta kan leda till att låskolven hamnar för högt för att passa in i slutblecket, den del av låset som sitter i karmen. Om låskolven hamnar för högt kan du antingen försöka slipa bort några millimeter från slutblecket med en metallfil. Men har dörren höjts mer än så kan du behöva justera själva placeringen av slutblecket. Det kan du bara göra genom att skruva ut slutblecket, fräsa ut utrymme i karmen, och skruva fast blecket igen.

Vill du ha hjälp med att höja dörrar eller något annat inom golvläggning? Kontakta oss så hjälper vi dig!