Parkettgolv är den absolut vanligaste typen av golv i svenska hem. Ursprungligen var ett parkettgolv alltid uppbyggt av trästavar som spikades eller limmades en och en och tillsammans bildade mönster som till exempel den typiska fiskbensparketten.

Denna typ av parkettgolv förekommer fortfarande när man vill ha ett extra fint golv. Men den vanligaste typen av parkettgolv nuförtiden är dock lamellparkett, som säljs i färdiga plankor uppbyggda i skikt. Skikten limmas ihop under högt tryck med fibrerna i vinkel mot varandra. Detta gör att golvet blir stabilare och mindre känsligt för fuktrörelser.

”Ett lamellparkettgolv har ett slitskikt, det översta trälagret, som kan vara av olika tjocklek. Det är detta slitskikt som avgör hur många gånger man kan slipa golvet”

Det är skillnad på hur ofta man kan slipa ett massivt parkettgolv och ett lamellparkettgolv. När ett golv är uppbyggt av massiva stavar består det av samma trästycke rakt igenom, medan ett lamellparkettgolv har ett slitskikt, det översta trälagret, som kan vara av olika tjocklek. Kvaliteten och tjockleken på detta slitskikt som avgör hur många gånger man kan slipa golvet.

Lamellparkett med slitskikt

Ett lamellparkett är uppbyggt i tre skikt. Det understa skiktet, baksidan, är vanligen en faner av gran eller furu. Ovanpå denna limmas tvärgående lameller, korta stavar. Att lamellerna läggs på tvärs mot de övriga skikten gör att golvet blir stabilare eftersom träets naturliga fuktrörelser begränsas. Slutligen läggs överst ett sista lager i massivt trä, det så kallade slitskiktet. Det är detta slitskikt som blir själva golvytan, och det kan vara av vilket träslag som helst. Exempel på vanliga träslag i lamellparkett är ek, ask och furu, men du kan få tag på lamellparkett av i stort sett alla de vanligaste svenska träslagen.

En vanlig tjocklek på slitskiktet är mellan 20 och 25 millimeter. Med denna tjocklek kan golvet slipas om åtminstone tre gånger. Med tanke på att ett golv med ett slitskikt av till exempel ek knappast behöver slipas om mer än vart tionde år ger det en riktigt lång livslängd på golvet.

Massivt parkettgolv

Massiva parkettgolv består av stavar av massivt trä som limmas eller spikas mot underlaget. Att stavarna är massiva innebär att de kan slipas om många gånger, åtminstone fyra fem slipningar klarar ett genomsnittligt massivt parkettgolv.

I äldre lägenheter och hus är golven i regel massiva, om de inte bytts ut. En del av dessa golv har legat i upp emot hundra år, och ser fortfarande fina ut.

Vi hjälper dig

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att slipa ditt parkettgolv. Om du är osäker på hur många gånger ditt parkettgolv kan slipas. Finns det risk att man börjar komma ner till det sista av träet, kan det vara bättre att byta ut golvet.