Vad händer med trägolv vid för låg RF inomhus?

När RF sjunker vill träfibrerna dra ihop sig. Om uttorkningen sker jämnt över hela golvbrädan blir varje bräda lite mindre, dvs golvet krymper. Många trä- och laminatgolv läggs ”flytande”, dvs brädorna sammanfogas till en stor ”kaka” som ligger löst mot undergolvet så att det fritt kan växa och krympa med årstidernas fuktväxlingar. Rörelsen tas upp av rörelseutrymmet under golvlisten utmed väggarna, och vid större ytor läggs särskilda expansionsfogar. Denna teknik fungerar bra – under förutsättning att golvet verkligen tillåts röra sig fritt, och att RF håller sig inom föreskrivna 30 – 60 %.

Om RF blir lägre än 30 % vill golvet röra sig mer än vad installationen tillåter och golvet kan spricka isär. Då uttorkningen sker uppifrån kan även brädan skåla sig, dvs. den krymper mer på ovansidan än på undersidan och resultatet blir att golvets kanter reser sig (se figur). Vid hög uttorkning kan krafterna i träet till och med bli så stora att slitskikten trots en starkt limfog släpper från mellanmaterialet.

… och vid för hög RF?

Vid för hög RF i luften (>60%) sker det omvända. En flytande installation kan växa så mycket att rörelseutrymmet inte räcker till. Trägolvet vill helt enkelt bli större än vad rummet tillåter. Golvet ”tar spjärn mot väggen” och antingen står det i en båge i rummet eller så krossas enstaka bräder och viker sig under trycket. Det finns till och med fall när trägolv som utsatts för alltför hög RF expanderat så att det flyttat tunga mellanväggar. De här principer gäller alla träbaserade golvmaterial, även om det finns vissa skillnader i hur och i vilken omfattning RF-relaterade skador uppträder vid olika golvtyper, träslag och installationstekniker.