Klinkergolv är vanligt både i badrum och kök. Här presenteras punkter att tänka på vid klinker under kylskåp, ugn och diskmaskin.

När köket renoveras kommer frågan upp om klinker kan läggas under kylskåpet och andra vitvaror. Det är fullt möjligt men man bör kontrollera säkerheten inom flera punkter. Det kan krävas vattentätt skikt under dessa plattor, kompletterat med golvskydd och larm samt andra säkerhetsanordningar.

Klinker under vitvaror – eller inte?

Klinker kan användas under vitvaror. Men både under vitvaror samt diskbänk kan det behövas ett vattentätt skikt. Är vitvarorna vattenanslutna bör skyddet även bestå av en detektor som är kopplad till en läckagebrytare. När dessa detektorer aktiveras slår läckagebrytaren till och stryper vattentillförseln. På detta sätt minimeras läckaget och följande vattenskador.

Golvskydd under diskmaskin, diskmaskinsskåp och kylskåp

Ungefär 70 % av alla vattenskador som uppkommer i köket börjar i, eller har anslutning till, diskbänksskåpet. För att minimera risken bör ett golvskydd läggas in i skåpet. Ett liknande skydd kan läggas under diskmaskinen. Dessa skydd kostar inte mer än någon hundralapp.

Du kan även komplettera med fuktlarm där det inte går att sätta in golvskydd, eller för att öka säkerheten ytterligare. Det är ett larm som larmar vid en förhöjd fuktnivå. Det blir därmed ett sätt att upptäcka läckage på ett tidigt stadie.

Vattenanslutna vitvaror som är inbyggda i skåp

Om vitvarorna är inbyggda i skåpen hamnar de generellt på en högre höjd än golvhöjd. Därmed skapas även andra förutsättningar kring säkerheten. I detta fall kan ett skydd monteras som leder bort läckagevattnet till ett skydd på golvet (golvskydd).

Plastmatta som vattentätt skikt

I likhet med att något tätskikt inte behövs i badrum när våtrumsmatta används gäller samma sak vid renoveringar i kök där plastmatta används som tätskikt. Mattan är godkänd att använda under exempelvis diskbänksskåp samt de vitvaror som är vattenanslutna.

Mattan ska i detta fall vara uppvikt och därmed skapa en kant mot närliggande vägg. Vattnet ska alltså inte ”spridas ut” utan samlas ihop. Genom att mattan kan användas som anslutning till golvavlopp förs vätan som sipprar ut direkt ner i avloppet.

Enda öppningen som ska finnas är under diskmaskinen. Mot väggen ska plastmattan dras upp 50 mm. Önskas plastmatta över hela köket fungerar detta mycket bra som fuktskydd. Det var även ett mycket vanligt och billigt golv att välja. Både gällande materialkostnad och installationskostnad.