Miljöarbetet

För oss på Wasa parkettservice är ett hållbart miljöarbete lika viktigt som att våra golv håller över generationer . Som auktoriserat golvföretag har vi en strikt miljöpolicy samt uppdaterar ständigt våra miljömål. Allt för att vi skall ta ansvar för den miljöpåverkan vår verksamhet orsakar . Vi använder oss alltid i första hand av miljömärkta produkter och håller oss ständigt uppdaterade när nya miljövänliga material kommer ut på marknaden .

De senaste 4 åren har vi uppnått de 12 miljömål som vi arbetat emot . Det har krävt hårt arbete men har också varit lärorikt .Vi strävar nu efter att klara de 3 miljömål som nu satts upp .

Allt för att nästa generation ska få samma glädje att gå på ett hållbart golv i en hållbar miljö.