Allmänna skötselråd för oljebehandlade trägolv

Grus och vatten kan lätt skada ditt trägolv. För att undvika att det sprids i din bostad är det en bra idé att investera i en högkvalitativ dörrmatta. Ju mer smuts du blir av med innan du går in på golvet, desto lättare blir det att hålla det rent. Tänk på att vatten från blöta skor eller ytterkläder kan orsaka svåra skador och fläckar på dina golv. Därför är det viktigt att du är snabb med att torka upp eventuella fläckar så fort du ser dem.

Att flytta möbler innebär också en potentiell skadorisk. Se till att bära försiktigt och förse även gärna alla möbler med möbeltassar av filt eller plast.

Tänk på att golvet påverkas av temperatur och luftfuktighet

Trä är ett material från naturen och detta innebär att det kan förändra sig i samband med förändringar av den relativa fuktigheten. Detta märks tydligast när golvet expanderar på sommaren och krymper på vintern. Detta motverkas genom att hålla en stabil innetemperatur på mellan 15-25°C och en relativ fuktigheten som befinner sig någonstans mellan 30-60 %.

Städning av oljebehandlade trägolv

Håll rent där hemma genom att ta bort synlig smuts såsom grus, sand, damm m.m. Torka med dammtrasa eller dammsug vid behov. Enkel dammsugning med ett fast borstmunstycke gör processen kort med de flesta torra partiklar. Det går även bra att fukttorka vid behov. Använd sparsamt med vatten med en återfettande golvsåpa med en fetthalt mellan 20 och 30 %. Se till att avlägsna eventuellt överblivet vatten när du är klar.

Det är viktigt att du använder sparsamt med vatten och rengöringsmedel när du städar trägolv.

Regelbundet underhåll

Ett oljebehandlat golv bör underhållas med jämna mellanrum. Framför allt i den inledande fasen är det viktigt att vara noggrann med underhållet för att snabbt uppnå ett bra skydd till golvet. Hur ofta man bör underhålla golvet beror på dagligt slitage.

skötselråd för oljebehandlade trägolvNär golvet har blivit ordentligt rengjort kompletteras med fördel grundoljebehandlingen med en underhållsolja. Denna rengör och ger ett nytt skydd till golvet. Om såpabehandling rekommenderas som underhåll skall en återfettande golvsåpa användas.

Om fläckborttagning

1. Försök alltid först med en svag såplösning och bearbeta fläcken med vit nylonduk.

2. Byt vid behov ut såplösningen mot tvättnafta samt bearbeta med vit nylonduk.

3. Putsa bort fläcken med grön nylonduk, stålull eller fint sandpapper.

4. Om fläcken inte gått bort, försök skrapa bort den med rakblad, kniv eller sickel.

Det kan vara så att fläckborttagningen gör att ytan mattas ner eller får ljusa fläckar. I dessa fall är det bra att komplettera punktvis med en högkvalitativ underhålls- eller grundolja. Applicera med trasa eller pensel, vänta sedan 15–20 min, efterpolera för hand med röd eller vit nylonduk. Upprepa vid behov.

Viktigt!

Organiskt material såsom trasor, papper, rondeller etc. som varit i kontakt med underhålls- och grundolja skall efter användning alltid läggas i vatten p.g.a. risken för självantändning.

Vill du ha hjälp med att underhållsbehandla ditt trägolv? Kontakta oss på Wasa Parkett & Bygg så hjälper vi dig på traven.

Ladda ner pdf:en här, skriv ut och fäst den här skötselanvisningen på insidan av städskåpet.