besiktning och renovering av golv

Våra tjänster

Garanti och riktlinjer

Vi lämnar kostnadsfri garanti som gäller i fem år på samtliga våra tjänster – golv- och trappslipning, golvläggning och renovering . Fakturan gäller som ditt garantibevis.

Wasa Parkett & Bygg är stolta medlemmar i Golvbranschen, GBR, en medlemsförening som kräver att medlemsföretagen ska ha god ekonomi, flerårig erfarenhet samt skötas enligt branschens regler. Som medlemmar i GBR är vi förpliktigade att följa den Allmänna reklamationsnämndens beslut.

Vi följer branschens gemensamma riktlinjer för golvslipning, golvläggning, lackering, oljning, lutbehandling och periodiskt underhåll av trägolv. Dessa riktlinjer bygger på ackumulerad branschkunskap och de ger anvisningar och instruktioner om metoder, produkter samt underhåll.

Krav på luftfuktighet enligt AMA

Vi följer kraven på relativ luftfuktighet på trägolv. Detta är ytterligare en kvalitetssäkring som gör att du som kund kan känna dig trygg med oss som samarbetspartner. Gällande trägolv och luftfuktighet går det att läsa i Hus AMA, RA 98 Hus:

”Beakta att träbaserade golvmaterial såväl vid som efter läggning är beroende av att den relativa fuktigheten i lokalen hålls mellan 30 och 60%. Vid lägre relativ luftfuktighet än 30% i lokalen kan t.ex. springors antal och storlek mellan parkettbräder bli större än vad AMA föreskriver. Vid högre relativ fuktighet än 60% kan bestående formförändringar hos materialet uppstå.”

Ett väletablerat miljötänk

Vi arbetar långsiktigt med miljöfrågor. I allt från val av material till transport och konsumtionsvaror. Vi utbildar oss inom området och ser till att vara uppdaterade när det kommer til nya lagar och bestämmelser.

Ett brett utbud av tjänster inom golvbranschen

Vi erbjuder flera olika tjänster inom golv och golvvård och lämnar alltid fem års garanti på våra jobb. Detta gör vi för att vi vet att det jobb vi gör – oavsett om det handlar om att lägga parkett, vanlig golvslipning eller att slipa en gammal trätrappa till nyskick – alltid håller hög kvalitet som håller i längden.

Hos oss kan du få hjälp med golvslipning, golvläggning, trappslipning, golvrenovering, besiktning samt oljebehandling av trägolv. Vi vet vad gamla trägolv går för och att de med rätt omsorg och kärlek kan få sin livslängd förlängd med flera decennier.

Hög kvalitet genom hela processen

Som erfarna golvslipare vet vi också vikten av att behandla varje golv med den försiktighet och respekt det förtjänar. Vår kunskap och erfarenhet hjälper oss att göra precis det som krävs för att få fram det bästa ur varje golv och göra det till en prydnad för rummet det ligger i. Låt oss hjälpa dig att göra dina trägolv till riktiga värdehöjare för bostaden!

Du kan kontakta oss via mail eller på telefon för att begära offert på någon av våra tjänster. Vi svarar inom 24 timmar

golvslipning

Anlita oss för allt inom golv!

Kontakta oss