Bara det faktum att människor vistas och lever i ett hus hjälper till att höja fuktnivån genom att vi andas ut fuktig luft och genom våra vardagliga aktiviteter som matlagning, duschning etc. Gröna växter och t.ex. ett akvarium ger också fukttillskott. En felaktig och alltför kraftig ventilation torkar ut luften i onödan, liksom långvariga perioder med kall och torr uteluft. Ett sätt att höja fuktnivån i rummet kan vara att använda traditionella lerkrus fyllda med vatten avsedda för vägghängda radiatorer.

I vissa fall kan även luftfuktare behöva sättas in. Vid nya lägenheter som färdigställts lång tid innan inflyttning kan RF bli för låg vintertid om värme och ventilation är igång för normal drift. I sådana måste kanske temperaturen och ventilationen sänkas och eventuellt kan även luftfuktare sättas in.