När man lägger ett trägolv är undergolvet, eller underlagsgolvet som det också kallas, mycket viktigt. Ett undergolv ger golvet en stadig och jämn grund, det kan ha ljuddämpande och isolerande egenskaper och det kan även användas för att skapa utrymme för ventilation under golvet. Vanliga typer av undergolv är till exempel spontade brädor eller spånskivor på reglar. Betongplattor är också vanligt som underlagsgolv i hus från och med 60-talet.

”Om du är osäker på om ditt befintliga undergolv kan fortsätta användas när du ska lägga nytt golv, slå oss en signal så hjälper vi dig att göra en bedömning”

Det är framför allt vid nybyggen och vid totalrenoveringar som man behöver välja undergolv. Annars använder man vanligtvis det undergolv som redan ligger, så länge det är i bra skick. Undergolvet kan också kompletteras med ett så kallat mellanlägg, för att minska stegljud, göra golvet varmare och mindre knarrigt. Vanliga material att använda som mellanlägg är lumppapp, filt och foam. Om du är osäker på om ditt befintliga undergolv kan fortsätta användas när du ska lägga nytt golv, slå oss en signal så hjälper vi dig.

Gamla undergolv kan renoveras

Idag är det många som renoverar gamla hus och upptäcker trägolv under till exempel plastmattor. Detta är inte golvets ursprungliga golv utan ett underlagsgolv som lades som grund för andra trägolv, som parkett. När det ursprungliga trägolvet slitits ut var det vanligt, framför allt i mitten av förra seklet, att ersätta golvet med en plastmatta direkt på det gamla underlagsgolvet. Det går vanligtvis utmärkt att slipa upp och nåta det gamla undergolvet, men man får ta i beaktande att det aldrig var menat som ytgolv och att det kan vara mindre motståndskraftigt.

Reglar ger god ventilation

Det är vanligt att undergolv läggs på reglar, som försetts med isolering av exempelvis mineralull mellan sig. Reglar ger en både stadig och välisolerad grund, som det är lätt att lägga ett jämnt undergolv på. Reglarna kan vara av både trä eller stål, men trä är vanligast. När man lägger undergolvet på reglar kan luft cirkulera under golvet, vilket skapar goda förhållanden för trägolv.

Typer av undergolv

 • Underlagsspont

  Träslaget i så kallad underlagsspont är vanligen gran eller furu. Tjockleken är strax över 20mm och sponten läggs på reglar med isoleringen mellan och limmas och skruvas fast. Underlagsspont ger ett mycket stabilt undergolv som fungerar utmärkt till såväl massiva trägolv som parkett. Lumppapp kan med fördel läggas mellan undergolvet och parketten.

 • Spånskivor

  Spånskivor på regel är mycket vanligt som underlagsgolv. De som är avsedda för undergolv är lätta att lägga och är spontade med fjäder och not som gör att de enkelt kan passas in i varandra. Även spånskivor limmas och skruvas fast. Skruv är bättre än spik eftersom spik har en tendens att krypa uppåt, vilket kan påverka det färdiga golvet.

 • Betongplatta

  I hus från 60-talet och framåt är betong ett vanligt material i undergolv. Betongplattorna är oftast jämna och färdiga att lägga lumppapp och golv över, men ibland kan ytan behöva jämnas till med flytspackel.

 • Gammalt golv som underlagsgolv

  I vissa fall är det möjligt att använda ditt gamla golv som underlagsgolv, om det är stabilt och inte knarrar eller är ojämnt. Gamla trägolv och plastmattor kan utgöra utmärkta undergolv om förhållandena är de rätta. Om du anlitar oss för golvläggning så hjälper vi dig så klart med att bedöma om det nya golvet kan läggas på det gamla, eller om det är bättre att lägga ett nytt undergolv.