Den relativa fuktigheten utomhus är ofta hög på vintern, men eftersom lufttemperaturen är låg, så är mängden vatten i luften liten. När sedan luften värms upp – och inget vatten tillförs, så blir den relativa fuktigheten låg. Det innebär att om uteluften håller 80 % RF och den sedan värms upp till 20° C så blir RF inomhus endast 15 %. Effekten blir värre ju kallare eller torrare det är ute – och ju varmare vi har det inomhus.