Vid arbeten i våtrum krävs att man följer branschreglerna inom VVS och ytskikt. Det är även en del att tänka på gällande att lägga golv över golvbrunn.

Ska badrummet byggas om till sovrum? Eller ska tvättstugan bli ett lekrum? I dessa fall behövs inte längre golvbrunnen och det ytskikt som är tidigare. Både i badrum och tvättstugor är kakel och våtrumsmatta vanligt men det är knappast vad man önskar i ett mysigt barnrum. När rummet ska byggas upp behöver alltså ytskikt ändras och golv läggas över golvbrunnen.

Plugga igen avloppet

Innan man lägger golvet är det viktigt att underarbetet är korrekt. Detta sker genom att golvbrunnen pluggas igen. Fyll brunnen med vattentät betong vilket kan köpas hos de flesta byggbutiker. Kom ihåg att skydda så att inte betongen letar sig ner i avloppet. Efter att den är pluggad kan ett golv läggas ovanpå.

Temporärt eller bestående

Om brunnen är så gammal att en ny brunn ändå hade behövt ordnats vid renovering kan golvbrunnen pluggas för alltid. Skulle man i framtiden vilja ha en golvbrunn i rummet kommer ändå bilning behöva ske så att brunnen följer dagens standard och krav.

Har man däremot en fullt fungerande golvbrunn och bara vill plugga igen den temporärt bör det ske med material som håller tätt men som ändå går att ta bort vid framtida renovering. Beroende på brunnens ålder och modell finns olika alternativ. Ta med en bild på brunnen till en lokal bygghandlare för att få råd i frågan.

Bostadsrätt – Föreningen är ansvarig för brunnen

Bor du i bostadsrätt bör du alltid kontakta styrelsen i föreningen innan en renovering av badrummet påbörjas. Flera föreningar har stadgar som säger att föreningen är ansvarig för brunnen och dolda rör. Det kan då krävas ett godkännande från föreningen att man lägger golv över brunnen och därmed gör brunnen obrukbar.

Vid hjälp – kontakta snickare

Vill du inte plugga igen avloppet och lägga golvet själv kan en snickare kontaktas. De flesta snickare erbjuder totalentreprenad vilket innebär att de både kan ta in VVS-personal, elektriker och snickare som tillsammans löser problemet. Vid enklare brunnar kan snickaren plugga igen denna utan att ta hjälp av VVS-personal. Är det däremot mer komplicerat bör expertis kopplas in.

GVK branschregler

Om en golvbrunn är äldre än från 1990 ska den alltid bytas vid renovering. Detta ska då ske enligt branschregler från GVK. Är det nyare kan brunnen vara kvar vid renovering förutsatt att den är i gott skick och följer dagens regler gällande förankring och montering.